Copyright © Gonosen karate academie vzw.

Terms & conditions I Privacyverklaring I Organogram

Home Info Karate Examens Agenda Contact Documenten

Gonosen

Karate Academie

Gonosen Karate Academie VZW

Hommelheide 27

3511 Kuringen-Hasselt

Info@Gonosen.be

    

Wat is karate?


Karate is ontstaan op de Ryukyu-eilanden in Japan. Okinawa is het hoofdeiland van de groep en behoorde in eerste instantie tot China, maar is later door Japan geannexeerd. In 1922 werd de grondlegger van karate op het eiland Okinawa, Gichin Funakoshi, door het ministerie van onderwijs uitgenodigd om in Tokio demonstratielessen karate te komen geven. In 1924 werd al de eerste karateschool van Japan opgericht op de Keio Universiteit en acht jaar later hadden alle universiteiten zich aangesloten. De Chinese kenmerken werden vervangen door Japanse. Dit hield ook in dat de naam veranderde: „karate“ betekende eerst „Chinese hand“ en nu „Lege hand“ ( „kara“ = lege en „te“ = hand ). Met lege hand wordt bedoeld dat de karatesport zonder wapens wordt beoefend.


Kenmerken van karate


Deze sport behoort eigenlijk wel tot de hardere vechtkunsten. Het gaat niet direct om winnen of verliezen, maar om het karakter van de beoefenaar te verbeteren. Karate mag dan ook alleen voor zelfverdediging gebruikt worden en zoals het bekende karate gezegde luidt „Karate Ni Sente Nashi” oftewel „In karate is er geen eerste aanval“. Het wordt dan ook veelvuldig opgevat als niet aanvallen, maar eigenlijk wordt bedoeld dat je moet anticiperen op de aanval van je tegenstander. Bij de oefeningen van de karatesport is het belangrijk dat je je tegenstander niet raakt met een techniek die ernstige letsels toebrengt.

Net als bij judo wordt ook hier gebruik gemaakt van „gordels“ van verschillende kleuren, zo’n gordel wordt ook wel „obi“ genoemd. De lagere kleurbanden vallen onder de „kyu-graden“, de zwarte gordel valt onder de „dan-graden“, als een karateka de zwarte gordel heeft kan deze alleen maar via de „dan-graden“ omhoog gaan.


Karatestijlen:


Binnen karate zijn er verschillende stijlen, vergelijk het met fietsen; je hebt baanwielrennen, mountainbike, veldrijden… het is allemaal fietsen maar toch iedere keer op een andere manier! Bij karate onderscheidt men ook verschillende stijlen. Onderscheidend voor de diverse stijlen zijn de diverse kata’s en een min of meer eigen filosofie en technieken. De ‘Federation of All Japan Karatedo Organization’ erkent vier zogenoemde traditionele stijlen (de Yondai Ryuha). Dit zijn:

Buiten deze 4 stijlen zijn er nog 10-tallen andere stijlen.


Gonosen beoefend het Shotokan Karate. Shihan Gichin Funakoshi is dus de grondlegger van het Shotokan karate. Hij heeft deze vechtkunst ook populair gemaakt in Japan. Het was in de tijd dat Japan in oorlog was met China. De toevoeging „Shotokan“ aan karate was niet door Gichin Funakoshi zelf bedacht, maar door zijn leerlingen. Eigenlijk hij hield zelf niet van toevoegingen want „karate“ was gewoon „karate“. Shotokan betekent eigenlijk „school van Shoto“, omdat Shoto de dichtersnaam van Gichin Funakoshi was. Al snel kwamen er meerdere karatemeesters van het eiland Okinawa naar Japan en werden er steeds meer karatescholen opgericht. Er werden spelregels opgesteld en karate werd een officiële sport. Binnen de Shotokan volgt Gonosen de leer van Shihan Asai ,stichter van de Japan Karate Shoto-federation (kortweg JKS). Deze vorm van Shotokan onderscheid zich van het traditionele Shotokan door meer gebruik te maken van meer vloeiende bewegingen die voortkomen uit het Chinese Wing-chun (Kung-fu), waarin de nadruk ligt op korte en snelle bewegingen.


Mensen hebben vaak een verkeerd beeld over hoe er aan toe gaat op een karatetraining!

Karate is niet zoals boksen waar men op training gaat ‘sparren’ tegen de andere karateka’s, het effectief vechten tegen mekaar noemen we kumite. Dit zijn aparte trainingen voor karateka’s die aan wedstrijden deelnemen. Op de reguliere trainingen wordt vooral gewerkt aan de fysiek, lenigheid, (ademhaling's-)technieken en lichaamshouding van de karateka.

Een karatetraining wordt gewoonlijk onderverdeeld in de volgende onderdelen:

•  „Kihon“ dit zijn de basistechnieken van karate, deze technieken worden individueel beoefend

• „Kata“ is een set technieken die een schijngevecht tegen een denkbeeldige tegenstander uitbeelden. In het Shotokan hebben we 26    traditionele kata’s, JKS heeft er zelfs nog enkele extra. Kata is binnen karate ook een apart wedstrijdenvorm die hoog aangeschreven staat    in Japan. Voor het uitvoeren van een perfecte kata is jaren training nodig https://www.youtube.com/watch?v=OztWOFMSNbo


Door de goede band die Gonosen heeft met JKS-Japan hebben wij de mogelijk om meermaals per jaar Japanse grootmeesters naar ons land te halen. Deze Sensei geven dan lessen en stages waar onze karateka’s aan kunnen deelnemen. Hier leren ze dan nieuwe technieken of kunnen ze hun bestaande technieken verbeteren. Want karate is eigenlijk levenslang leren! Zelfs onze eigen trainers, die hun hele leven karate beoefenen, gaan jaarlijks naar Japan om hun eigen technieken te verbeteren en nieuwe dingen te ontdekken. Op deze manier kunnen wij onze studenten steeds de beste kwaliteit aanbieden! Trouwens ook onze eigen trainers staan internationaal hoog aangeschreven en worden op regelmatige basis gevraagd om lessen en stages te geven in het buitenland.


Kinderen en karate


Karatetraining voor kinderen wordt al spelenderwijs aangeboden, gericht op hun leergierigheid en hun natuurlijke behoefte aan contact, competitie en spel. Voor kinderen is karate een gepaste uitlaatklep die door het sportieve en vormende aspect mee instaat voor een harmonieuze ontwikkeling tot volwassene. Voor kinderen wordt er een aangepast gradensysteem gehanteerd, waarbij er nog enkele tussenstappen (tussen de opeenvolgende graden) worden toegevoegd. Daardoor kunnen ze hun vorderingen op de voet volgen. Deze tussengraden zijn zichtbaar door twee kleuren op een gordel. Kinderen zijn zeer trots als ze bijvoorbeeld de geel-oranje gordel mogen omdoen, omdat die aangeeft dat ze bijna klaar zijn om deel te nemen aan het examen voor de oranje gordel. Kinderen meten zich ook graag met andere kinderen. Daarom zijn er aangepaste wedstrijdreglementen voor hen, want vooral de gevechtscompetitie is voor jonge karateka's niet altijd de geschikte wedstrijdvorm. De gevechtsvormen zijn vereenvoudigd, er worden extra leeftijds- en gewichtsklassen ingevoerd en het reglement in verband met contact wordt streng toegepast. Zowel op wedstrijden als tijdens de karatelessen wordt er een grote nadruk gelegd op de normen en waarden van karate. De jonge karateka ontwikkelt een houding van respect voor de fysieke en mentale integriteit van de andere. Deze houding wordt ontwikkeld door het eerbiedigen van de dojo-kun, de gedragsregels voor het oefenen van het karate.
Aarzel niet, als je eens wilt komen proberen op één van onze locaties contacteer ons dan gerust!