Copyright © Gonosen karate academie vzw.

Terms & conditions I Privacyverklaring I Organogram

Home Info Karate Examens Agenda Contact Documenten

Gonosen

Karate Academie

Gonosen Karate Academie VZW

Hommelheide 27

3511 Kuringen-Hasselt

Info@Gonosen.be

    

Privacyverklaring GoNoSen vzw, sept 2018  

 

JOUW RECHT OP PRIVACY

GoNoSen vzw verwerkt een aantal persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar activiteiten. Zij is zich hiervan bewust en hecht veel belang aan het respect voor jouw privacy. Onze vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het bijzonder.

  

Deze privacyverklaring is bedoeld om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over hoe er binnen onze organisatie precies omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens. Zo wordt er onder meer verduidelijkt op welke manier je persoonsgegevens verwerkt worden en over welke rechten je omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens beschikt.


Deze website maakt GEEN gebruik van cookies om jou privacy te garanderen.


Privacyverklaring